כנגד ארבעה בנים דברה התורה

פסח

פעילות לילדים ובני נוער (חט"ב ביניים)

מטרות

 • הכרות עם מדרש ארבעת הבנים, על מגוון פרשנויותיו.
 • תפיסת הגדת פסח, ובפרט ומדרש ארבעה בנים, כסמל הניתן לפרשנויות שונות עפ"י תפיסות ערכיות שונות.
 • הכרת חשיבות הגיוון והתייחסות לצרכים שונים של חלקים שונים בחברה.
 • זיהוי המאפיינים וההתנהגויות השונות אצל היחיד.

 

מהלך

 1. חידון ארבעה הבנים

נחלק למשתתפים גרסאות שונות של ארבעת הבנים. על כל משתתף/ת לנחש מי הוא מי, ולנמק. לאחר מכן, כל משתתף/ת יציג את הניחוש והנימוק שלו.

 

 1. דיון
 • אילו סמלים מאפיינים כל דמות? אילו סמלים חזרו  על עצמם?

(ינשוף=חוכמה, טלה=תמימות)

 • אילו סמלים היו במחלוקת?
 • על מה מעידים ההבדלים?

מאפייני הדת (קודור מול שיק) או הפועל/ החלוץ (ליבני מול שיק)

 • מה היא הפרשנות של קישקה בארבע הבנות – ארבעת הדורות? במה פרשנות זו שונה משאר הפרשנויות

(לא חלקים שונים בחברה אלא דורות שונים, שלבי התפתחות)

 

 1. דיון בקבוצות על דמות

נחלק את המשתתפים לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל דמות ועליה לענות על השאלות הבאות:

 • מה מאפיין את הדמות? מה עמדתה כלפי החברה/ ההורה?
 • איזו תשובה מקבל הבן? כיצד מתייחסת תשובה זו לעמדת הבן?
 • היכן אתם נתקלים בחברה בדמות זו? כיצד זה בא לידי ביטוי?
 • אילו אמירות או התנהגויות מאפיינות אותו?

הקבוצות יציגו את תשובותיהם.

 

 1. מי אני?-

מדרש שלבים: יש מדרש המפרש את ארבעת הבנים כארבעה שלבים בהתפתחות שאינו יודע לשאול = תינוק, תם = ילד, רשע = נער (גיל ההתבגרות מרד), חכם = בוגר.

 • לפי פרשנות זו, עם איזו דמות אתם מזדהים?
 • מדוע הנער הוא רשע? מה קורה בגיל ההתבגרות שגורם לנו להיות רשעים? כיצד כדאי למבוגרים להתייחס למרד זה? האם היחס בהגדה הוא יחס נכון?

 

מדרש חלקים באישיות: ישנם פרשנים הטוענים שבכל אחד מאיתנו קיימים ארבעה הבנים.

 • האם אתם מסכימים עם פרשנות זו?
 • באילו מקרים או תחומים אני חכם/ רשע/ תם/ שאינו יודע לשאול?

 

 1. סיכום: ראינו שההגדה היא טקסט וסמל, ושניתן לתת לה פרשנויות שונות. הפרשנות תלויה בעמדה הערכית של הפרשן או של האמן. ארבעת הבנים מלמדים אותנו שיש בכל כיתה ובכל חברה אנשים שונים עם צרכים שונים, ועלינו לדעת לקבל את השונות ולהתייחס אליה; ולענות לכל אחד לפי הצורך והיכולת שלו. ראינו Aבכל אחד מאיתנו חבויות דמויות רבות ושכדאי לנו לשים לב אליהן – לראות מה עוזר לנו להתחבר, ולהיות חכמים ושייכים.