כנגד ארבעה בנים דיברה תורה – מערך פעילות לכיתות ד'-ה'

פסח

מערך זה עוסק במדרש ארבעה בנים. המערך מכיל הכרות עם הטקסט ממסכת פסחים, ועם פרשנותם של אמנים שונים למדרש. דרך העיסוק בטקסט וביצירות האמנות נחשפים התלמידים למאפייני כל דמות וכן לומדים מהו מדרש. המערך מחדד את הגיוון הקיים בחברה, ואת הצורך לתת מענה שונה לאנשים שונים.

המערך אף מאפשר לתלמידים לבחון את עצמם, עם איזו דמות הם מזדהים.

 

שיעור 1 – מדרש ארבעה בנים

הכרות עם המדרש ממסכת פסחים. אפיון הדמויות, והיחס אליהן.

 

שיעור 2 – שאלה של השקפה – חידון ארבעה בנים

דמויות ארבעה בנים ביצירתם של אמנים שונים. על התלמידים לזהות מיהו מי ודרך החידון לעמוד על הדמיון וההבדלים בפרשנויות האמנים.

 

שיעור 3 – ארבעת הבנים בכל אחד מאיתנו

הצגת מדרשי ארבעה בנים המתייחסים לשלבים בהתפתחות ולחלקים שונים באישיות. נבחן לאיזה מהדמויות אני מתחבר? מתי אני חכם, רשע, תם או לא יודע לשאול?

 

שיעור 4 – יצירה אישית

כל אחד יוצר את ארבעת הבנים שלו. מיהו חכם בעיניו מי הוא רשע מי הוא תם ומי הוא שאינו יודע לשאול?

 


שיעור 1 – כנגד ארבעה בנים

מטרות

 • התלמיד יכיר את מדרש ארבעת הבנים, על מגוון פרשנויותיו.
 • התלמיד יבין כי ההגדה של פסח (בכלל) ומדרש ארבעה בנים (בפרט) הינם סמל הניתן לפרשנויות שונות על-פי תפיסה ערכית מסוימת.
 • התלמיד יבין כי החברה מגוונת ויכיר בחשיבות של התייחסות לצרכים השונים של חלקים שונים בה.

 

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:

אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול.

חכם – מהו אומר? מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה יי' אלהינו אותנו?

אף אתה אמור לו: "בחזק יד הוציאנו ה' אלוהינו ממצרים מבית עבדים."

רשע – מהו אומר? מה העבודה הזאת לכם מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה?

לכם ולא לו, כיון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה אמור לו: "בעבור זה עשה ה' לי." לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים לא היה ראוי להגאל משם לעולם.

תם – מה אומר? מה זאת?

אף את למדו הלכות פסח- שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יהא עומד מחבורה זו ויכנס לחבורה אחרת.

שאינו יודע לשאול – את פתח לו תחילה. "בני זכור תזכור עבדים היינו במצריים".

ע"פ תלמוד ירושלמי מסכת פסחים דף ע/ב הגדה קיבוצית

קריאת הטקסט ופירוש (אפשר לעשות זאת בצורה של חשיפה בשלבים)

 1. חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול – מה מאפיין כל אחד מהם? מה הייתם מצפים מכל אחד?
 2. מה אומר כל אחד ומה התשובה הניתנת לו? מה הקשר בין השאלה לתשובה?
  – מה מעיד על חכמה בשאלת החכם? (בקיאות בפרטים, הוא חלק מהכלל)
  – מה מעיד על רשעות בשאלת הרשע? (זלזול, הוא אינו חלק מהכלל)
  – מה מעיד על תמימות בשאלת התם (שואל ללא ידע)
 3. מה ההבדל בין השאלות ובין התשובות?
 4. למה חשוב להביא את ארבעת הדמויות? למה הם כולם בנים? איזה מסר מעבירה ההגדה?


 


שיעור 2 – שאלה של השקפה – חידון ארבעה בנים

 • אפיינו את הדמות – כל תלמיד מקבל תמונה של בן אחד ומתבקש לאפיין את הבן מבחינת לבוש, חפצים, מקצוע, הבעת פנים.
 • חידון ארבעה בנים – כל תלמיד מקבל תמונה ובה גרסה של ארבעת הבנים, עליו לנחש מי הוא מי, ולנמק. לאחר מכן, כל אחד מציג את הניחוש שלו. הנחיה:
 • הסתכלו בתמונה שקיבלתם.
 • תארו כל אחת מדמויות הבנים:
  • מה הוא לובש? האם הוא חובש כובע/ כיפה / כיסוי ראש ואיזה?
  • אילו חפצים יש לו? מה הוא עושה עימם?
  • איזו דמות או מקצוע או קבוצה חברתית הוא מזכיר לכם?
  • איזו הבעה יש בפניו?
 • על פי המאפיינים נחשו האם מי שקבלתם הוא החכם, הרשע, התם, ושאינו יודע לשאול?
 • דיון
  • אילו סמלים מאפיינים כל דמות? אילו סמלים חוזרים על עצמם (ינשוף=חוכמה, טלה=תמימות ספר=חכם)
  • אילו דברים היו במחלוקת? על מה מעידים ההבדלים?
   מאפייני הדת (קודור מול שיק) או הפועל/ החלוץ (לבני מול שיק)
  • מה היא הפרשנות של קישקה בארבע הבנות ארבעת הדורות? במה היא שונה משאר הפרשנויות (לא חלקים שונים בחברה אלא דורות שונים, שלבי התפתחות).

 

צבי ליבני 1955

 

ארתור שיק 1939

ארבעת האחים מרקס מאת ריצ'רד קודור 1981

מישל קישקה – ארבע הבנות

 

'ארבעת האחים מרקס' מאת ריצ'רד קודור 1981

האחים מרקס (באנגלית: Marx Brothers) היו צוות קומי של אחים יהודים אמריקאים אשר הופיעו במחזות וודוויל, בקולנוע ובטלוויזיה בארצות הברית במאה ה-20. הצוות כלל מספר משתנה של חברים, אך בסוף דרכו, ומשזכה להצלחתו הגדולה, מבחינה מסחרית ואומנותית, התגבש לכלל שלישייה – גראוצ'ו – הציני, מעשן הסיגר בעל השפם והגבות המצוירים, הארפו האילם, המנגן בנבל, וצ'יקו בעל המבטא האיטלקי, המנגן בפסנתר.

בין 1926 ו-1957 יצרו האחים מספר סרטים בעלי סגנון ייחודי, אשר חרף עשרות השנים שחלפו מאז עשייתם עדיין יש בכוחם להצחיק את הצופה בן זמננו. בין הסרטים קלאסיקות כ"מרק ברווז", יצירה אנרכיסטית אנטי מלחמתית ומצחיקה עד דמעות משנת 1933, "לילה בקזבלנקה" (1946) תשובתם של האחים לסרט "קזבלנקה" ו"לילה באופרה" (1935) הזכור בשל הסצנה בה דחסו האחים שלושה-עשר איש לתוך תא קטן בספינה, ואשר זכה לכך שאלבומה המצליח של להקת "קווין" יקרא על שמו. רבים, כוודי אלן, מצאו בסרטי האחים מרקס השראה ומשמעות, וג'ון לנון התבטא כי הוא "מרקסיסט לנוניסט" התומך בג'ון לנון ובאחים מרקס.


 

שיעור 3 – ארבעת הבנים בכל אחד מאתנו

מדרש שלבים: יש מדרש המפרש את ארבעת הבנים כארבעה שלבים בהתפתחות שאינו יודע לשאול – תינוק, תם- ילד, רשע- נער (גיל ההתבגרות מרד), חכם – בוגר.

נשאל:

 • לפי פרשנות זו עם איזו דמות אתם מזדהים?
 • מדוע הנער הוא רשע? מה קורה בגיל ההתבגרות שגורם לנו להיות רשעים? כיצד כדאי למבוגרים להתייחס למרד זה? האם היחס בהגדה הוא יחס נכון?

 

מדרש חלקים באישיות: ישנם פרשנים שטוענים שבכל אחד מאיתנו יש את כל ארבעת הבנים (ניתן להראות תמונה של דן רייזיגר המציגה זאת)

 • האם אתם מסכימים עם פרשנות זו?
 • באילו מקרים או תחומים אני חכם/ רשע/ תם/ שאינו יודע לשאול?

 

ארבעה בנים – חלקים באישיות- דן רייזינגר 1982


 

שיעור 4 – יצירה אישית

כל אחד יוצר את ארבעת הבנים שלו. מיהו חכם בעיניו מי הוא רשע מי הוא תם ומי הוא שאינו יודע לשאול?