סמלים ומנהגים

שבועות

ביכורים

מנהג הבאת ראשית פרי האדמה על-ידי האיכר אל המשכן או בית המקדש (על-פי ספר דברים, כ"ו) בתקופה שבין חג השבועות לחג החנוכה. זאת כביטוי תודה לאל על היבול והוקרה על שהוציא את עם ישראל מחיי שיעבוד ועבדות במצרים לחיי עבודה בארץ ישראל. בהתיישבות העובדת בארץ, נתחדש מנהג הבאת ביכורים מתוצרת האדמה (ואחר-כך גם התעשייה) בטקס מרשים. גם בבתי הספר בהתיישבות הציונית היה נהוג שכל ילד מביא טנא פירות וירקות, והתמורה קודש לקרן הקיימת .

מגילת רות

בעקבות מנהג שנקבע במאה השמינית בישיבות בבל, בחג השבועות קוראים במגילת רות, שעלילתה מתרחשת בתקופת הקציר בארץ-ישראל. סיפור המגילה מזמן עיסוק בשאלות של צדק חברתי והיחס לגרים.

תיקון ליל שבועות

בעקבות מנהג האר"י בצפת במאה ה-16, נוהגים לקיים בליל החג "תיקון" – לימוד של קטעים נבחרים מהתורה ומהקבלה אשר על-פי המסורת מבטאים הכנה רוחנית לקבלת התורה. בציבור בישראל התפשט בשנים האחרונות המנהג לקיים בשבועות ליל לימוד סביב תכנים שונים, מסורתיים וחדשים.

קציר

חג השבועות הוא חג קציר החיטים והנפת "שני הלחם" לפני האל – טקס פולחני קדום שנועד להביא את התבואה הראשונה קודש לאל.